شعر

رنجِ بیداری

رنج، بیداری می‌آورد

بیداری، رنج می‌آورد

رنجِ بیداری به تعهد می‌انجامد

تعهدِ بیدار می‌اندیشد

اندیشه‌ی بیدار پای می‌شود

پایِ بیدار گام برمی‌دارد

گام در بیداری راه می‌شود

راهِ بیداری گُل می‌دهد

گُلِ بیدار مُشت می‌شود

مُشتِ بیدار گره می‌خورد

مُشتهای گره خورده کوپال می‌شوند

و جنگِ مرگ و زندگی آغاز می‌گردد.

الف. بهرنگ

۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *