خوب نیست، آره خوب نیست

خوب نیست، آره خوب نیست که راه رو ببندی
خوب نیست بری زندان
راه‌های بهتری هم [برای اعتراض] هست
اما این راه‌ها همیشه با شکست روبروست
نه خوب نیست، آره خوب نیست
اینو یه بار به ما گفتی، دو بار به ما گفتی، درسته ولی
اگه بهای آزادی اینه
ما رو باکی نیست. 

خوب نیست توی هتل یا جلو یه مغازه
پرچم دست‌ات بگیری
یا روی زمین بست بشینی
یا فریاد آزادی سر بدی
نه خوب نیست، آره خوب نیست
اینو یه بار به ما گفتی، دو بار به ما گفتی، درسته ولی
اگه بهای آزادی اینه
ما رو باکی نیست.
 
ما راه مذاکره رو قبلا رفتیم
ما راه تجمع «بیش از سه نفر ممنوع» رو هم رفتیم
ولی جناب «ارباب» چشم‌اش ندید
باید هم که کور باشه این جناب.
اینه که حالا، راه تازه‌ی ما، دیگه نیست آرام و سر به راه
وقتی سر و کار داریم با یه مشت آدم سنگ دلِ بی حیا
اما اگه بهای آزادی اینه
ما رو باکی نیست.
 
اون روزهای حلق‌آویز کردن رو یادت میاد؟
یا از پشت سر گلوله زدن به «اِورز» اصلا یادت میاد؟
اون موقع هیچ گفتی که اینکارا بد بود؟
آیا جلوش وایسادی؟
اونموقع تو مثل موش بودی بی سر و صدا
حالا به ما میگی که اینکارا خوب نیست
اگه بهای آزادی اینه
ما رو باکی نیست.
 
خوب نیست، آره خوب نیست که راه رو ببندی
خوب نیست بری زندان
راه‌های بهتری هم [برای اعتراض] هست
اما این راه‌ها همیشه با شکست روبروست.
نه خوب نیست، آره خوب نیست
ممنون، نیازی به نصیحت‌ات نیست
چرا که اگه بهای آزادی اینه
ما رو باکی نیست.ترجمه: الف. بهرنگ
It Isn't Nice
Malvina Reynolds
 
 It isn't nice to block the doorway
 It isn't nice to go to jail
 There are nicer ways to do it
 .But the nice ways always fail
 It isn't nice, it isn't nice
 You told us once, you told us twice
 But if that is Freedom's price
 .We don't mind

 It isn't nice to carry banners
 Or to sit in on the floor
 Or to shout our cry of Freedom
 .At the hotel and the store
 It isn't nice, it isn't nice
 You told us once, you told us twice
 But if that is Freedom's price
 .We don't mind

 We have tried negotiations
 And the three-man picket line
 Mr. Charlie didn't see us
 .And he might as well be blind
 Now our new ways aren't nice
 When we deal with men of ice
 But if that is Freedom's price
 .We don't mind

 ?How about those years of lynchings
 And the shot in Evers' back
 ,Did you say it wasn't proper
 ?Did you stand upon the track
 You were quiet just like mice
 Now you say we aren't nice
 And if that is Freedom's price
 .We don't mind

 It isn't nice to block the doorway
 It isn't nice to go to jail
 There are nicer ways to do it
 .But the nice ways always fail
 It isn't nice, it isn't nice
 But thanks for your advice
 Cause if that is Freedom's price
 .We don't mind