شعر

ترجمه‌ی متون ادبی و بویژه شعر همواره کار دشواری‌ست و در شکل ایده‌آل میبایست در درون یک آکادمی و توسط گروهی از کارشناسان حرفه‌ای در این حوزه انجام شود. مع‌الوصف این واقعیت نمیبایست مانع از تلاش‌های فردی در این زمینه گردد و انجام چنین مهمی را به آن شکل ایده‌آل و زمانی نامعلوم موکول نماید. و چه بسا تلاش‌های ناقص فردی در این رابطه فرصتی فراهم آورد تا مشکلات موجود و دشواری‌های نهفته در این قلمرو را به نحوی زنده و قابل لمس منعکس ساخته و اهل فن را در انجام هر چه صحیح‌تر این کار یاری رساند.