قوطی‌های فسقلی

قوطی‌های فسقلی روی تپه‌ها
 قوطی‌های فسقلی از جنس کاردستی
 قوطی‌های فسقلی روی تپه‌ها
 قوطی‌های فسقلی همه عین هم
 یکی صورتی، یکی سبزه
 یکی آبی و اون یکی زرده
 و همه از دم زپرتی مثل کاردستی
 و همه هم عین هم
 و آدمای توی این قوطی‌ها
 همه باسواد، همه رفتن دانشگاه
 جایی که همه رو می‌چپونن توی قوطی‌ها
 بعضی‌ها دکترن، بعضی‌ها وکیل
 بعضی‌هام مديرعامل و رئیس
 و همه هم زپرتی مثل کاردستی
 و همه هم عین هم
 و همه هم مشغول بازی تو زمینای گُلف
 و همه هم بالا میرن مارتینی تلخ
 و همه هم دارن چند تا بچه‌ی ناز
 و همه بچه‌ها میرن مدرسه و حاضر سر کلاس
 و بچه‌ها همه میرن کمپ‌های تابستونی
 و بعد همه میرن راست تو دانشگاه‌ها
 جایی که همه رو می‌چپونن توی قوطی‌ها
 و بعد همه میان بیرون عین همدیگه
 و پسرها همه قاطی بیزنس میشن
 بعدش هم همگه میشن عیال‌بار
 توی قوطی‌های زپرتی از جنس کاردستی
 و همه هم عین هم
 یکی صورتی، یکی سبزه
 یکی آبی و اون یکی زرده
 و همه از دم زپرتی مثل کاردستی
 

 

 ترجمه: الف. بهرنگ
Little Boxes
Malvina Reynolds

Little boxes on the hillside
Little boxes made of ticky tacky
Little boxes on the hillside
Little boxes all the same
There's a pink one and a green one
And a blue one and a yellow one
And they're all made out of ticky tacky
And they all look just the same
And the people in the houses
All went to the university
Where they were put in boxes
And they came out all the same
And there's doctors and lawyers
And business executives
And they're all made out of ticky tacky
And they all look just the same
And they all play on the golf course
And drink their martinis dry
And they all have pretty children
And the children go to school
And the children go to summer camp
And then to the university
Where they are put in boxes
And they come out all the same
And the boys go into business
And marry and raise a family
In boxes made of ticky tacky
And they all look just the same
There's a pink one and a green one
And a blue one and a yellow one
And they're all made out of ticky tacky
And they all look just the same