درباره

سایتی که از آن ديدن میکنید نام خود را از مفهومی کلیدی در نگرش فلسفیِ «هِراکلایتِس» (Heraclitus) وام گرفته است: Panta Rhei (پَن‌تَه‌رِی) یعنی «همه چیز جاریست». هِراکلایتِس فیلسوف شهیر پیشاسقراطیان یونان باستان و از بانیان اندیشه‌ی دیالکتیکی است.

این سایت و تمامیِ مندرجات آن با مسئولیت شخصی ارائه میشود و هدف از راه‌اندازی آن، بطور کلی، تلاش جهت مبادله‌ی افکار و کسب و ترویج آگاهی‌ست. از اینرو تمامیِ مطالب آن در معرض نقد خوانندگان قرار دارد.

این سایت گرایش فکری و خط سیاسیِ معینی را دنبال میکند. مع‌الوصف، هیچ ایده و هیچ راهی را محض و غیرقابل نقد نمیداند و اصولا معتقد است که نقد خلاق (دیالکتیکی) نه فقط درست بلکه ضروری‌ست، چرا که رهگشا و هموارساز راه آدمی‌ست و لذا نه فقط باید از چنین نقدی به گرمی استقبال کرد بلکه باید آنرا درونی ساخت و به آن دامن زد.

الف. بهرنگ

بهمن ۱۴۰۰ – فوريه ۲۰۲۲